Oddział i zakład produkcyjny we Wrocławiu:

Mamut Polska S.A.

ul. Muchoborska 3

54-424 Wrocław

Tel. +48 71 370 91 31

Tel. +48 71 370 91 00

E-mail: sekretariat@mamutsa.pl

Siedziba firmy w Poznaniu:

Mamut Polska S.A.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 104/3

60-576 Poznań

Adres korespondencyjny:

Mamut Polska S.A.

ul. Muchoborska 3

54-424 Wrocław

Centrum Dystrybucji:

ul. Muchoborska 3

54-424 Wrocław

Tel. +48 71 370 91 02

Tel. +48 71 370 91 03

E-mail: cd@mamutsa.pl

Dział Handlowy:

Region 1

Tel. +48 601 417 172

Region 2

Tel. +48 607 911 499

Region 3

Tel. +48 661 998 789